Inskolning

Den första tiden på förskolan kallar vi för inskolning. Det är den tid då du och ditt barn i lugn och ro får bekanta er med oss som arbetar på förskolan. Inskolningen är inte bara till för barnet utan i lika hög grad för föräldrarna. Känner föräldrarna förtroende och tillit till förskolans personal kommer också barnet att göra det och inskolningen blir en bra start för alla.

När ni kommer till förskolan första dagen så kanske ert barn inte vill lämna ert knä/famn vilket är mycket vanligt. Barn är olika. Dess nyfikenhet brukar göra att man lämnar knä/famn lite för att kanske hämta den lilla katten som ligger i vagnen och sen komma tillbaka till knä/famn. Barnet kommer sen med hjälp av personalen på avdelningen att ge sig ut på lite upptäcktsfärd. Det är då viktigt att du som förälder sitter på ungefär samma plats under den första veckan. Ni föräldrar är den trygghet som barnet behöver och ibland när man är liten är det skönt att gå ut till mamma/pappa och tanka lite trygghet. Om ni börjar gå runt för att titta på miljön så blir ert barn osäkert och vill då inte lämna din sida.

Personalen kommer att successivt bygga upp en kontakt med ditt barn. Barnet kommer inte lika ofta till dig utan har upptäckt en lärande miljö som kan stimulera dess sinnen. Du blir mer och mer överflödig och det är dags att du lämnar barnet. Kortare stund till allt längre stunder. Blir ditt barn ledsen när du går så ”stålsätt” dig och gå iväg och låt personalen trösta ditt barn. Barnet får då känna att det är okej att få vara ledsen och arg och att det finns trygga famnar på förskolan. Du kan och ska alltid ringa förskolan och fråga hur det går detta för att du själv ska känna tillit till personalen. Det är viktigt att du inte smiter iväg utan att säga Hej då! Då kan ditt barn känna sig lurat och inte släppa dig så lätt dagen efter. Tänk även på ditt kroppsspråk, Är du orolig som förälder så känner ditt barn av det.
Det är även viktigt att du som förälder finns tillgänglig hela den utsatta inskolningstiden så att vi personal kan nå dig via telefon och att du kan komma med kort varsel om du behöver komma innan utsatt tid.

Preliminärt inskolningsschema

Vecka 1
Måndag 9:00-10:00
Tisdag 9:00-10:00
Onsdag 9:00-11:00
Torsdag: 9:00- 11:30
Fredag:9:00-13:00

Vecka 2
Måndag: 9:00-13:00
Tisdag: 9:00 -13:00
Onsdag: 8:00 -13:00
Torsdag:8:00 -15:00
Fredag: 8:00- 15:00

Tänk på att förskolan är något nytt som händer för ert barn och det är nya vuxna, nya barn, ny miljö att vistas i. Det är mycket nytt som händer och många intryck att bearbetas vilket kan göra att ert barn blir tröttare på em/kvällen. Det finns de barn som börjar vakna och sova oroligt på nätterna under en period och det är också vanligt. Det är som sagt mycket att bearbeta.

Uppföljningssamtal

Det är ett samtal man har tillsammans med personalen som har varit med på inskolningen, man pratar om hur inskolningen har gått. Man har detta vanligtvis 3-6 veckor efter avslutad inskolning. Då får ni föräldrar svara på frågor och tycka till om hur ni upplevt att inskolningen har varit/påverkat er och ert barn. Var inskolningen för kort/lång?, har ni märkt något hemma? har mat/sov rutiner förändrats?, är barnet ofta sjuk?, trivs barnet på förskolan? hur märker ni det?, fungerar lämning/hämtning?
Personalen kommer sen att tilldela er sin beskrivning på barnet i relation till de andra barnen och vuxna. Samt i de frågor ovan. Berätta hur en dag ser ut för ert barn på förskolan och gärna visa bilder från verksamheten där ert barn är med.