När ska barnet stanna hemma

och när kan de vara på förskolan?

Temp

Vid alla sjukdomstillstånd är det mycket viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd, barnet skall orka delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse. Barnet är välkommet när de orkar med aktiviteterna och ring gärna dagen innan barnet förväntas komma tillbaka.

FEBER

När allmäntillståndet är påverkat, dvs. barnet är hängigt, äter och sover dåligt. Barnet bör få en feberfri dag utan febernedsättande medicin innan han/hon återgår till barngruppen. Tänk på att barnet ska orka delta i förskolans normala verksamhet som kräver mer ork än en dag hemma. Det är med andra ord barnets tillstånd som bestämmer om de orkar med verksamheten.


MAGINFLUENSA

48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén, och eventuella syskon bör hållas hemma.


ÖGONINFLAMMATION

Om barnets öga klibbar ihop och man måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en kraftig infektion. För det mesta är båda ögonen irriterade och det kan komma var. Barnet bör då vara hemma från förskolan dels för att det är smittsamt, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger per dag. Ögoninfektionen smittar lättast bland små barn eftersom de leker så nära varandra. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn.


PENICILLIN/MEDICIN

Det är viktigt att barnet är tillräckligt friskt och har energi för att orka med en dag på förskolan och dess aktiviteter. Barnet ska vara feberfritt i ett dygn innan de återgår till barngruppen.


HALSFLUSS

Barnet kan återgå till förskolan efter två dygns antibiotikabehandling om barnets allmäntillstånd är sådant att han/hon orkar delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse.


ÖRONINFLAMMATION

Att allmäntillståndet är bra och att han/hon orkar deltaga i verksamheten.


MASK I MAGEN

Efter medicinering.


HUVUDLÖSS

Efter behandling.


FÖRKYLNING

Allmäntillståndet avgör om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå till barngruppen ska barnet orka med verksamheten under dagen, som också innebär utevistelse under flera timmar.


HÖSTBLÅSOR

Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör om han/hon ska vara hemma. OBS! Mycket smittsamma.


SVINKOPPOR

Orsakas av bakterier. Såren kan läka av sig själv eller ibland kräva antibiotika behandling. Barnet kan återgå till förskolan när såren har läkt.

Källor
1177 och BVC