Ny hemsida är under bearbetning och kommer

att lanseras inom en snar framtid.

Torpets Äventyrsförskola i Antnäs ligger nära skola, sporthall samt lek och idrottsplats. Skog och natur har vi runt hörnet där vi vistas mycket. Nära till grillplatser och pulkbacke på vintern samt mysiga naturstigar på sommaren. Cirka 50 meter från förskolan har vi en stor idrottsplats där vi också har diverse aktiviteter och lekar.

Förskolans grundtanke
Vi arbetar utifrån äventyrs/ute pedagogik. Där kommer vi att använda oss av vår närmiljö i skog och mark. Vi vill väcka barnens intresse till natur och miljö, att vi värnar om varandra och allt runt omkring oss. Personalen på förskolan har gått utbildning i äventyrspedagogik och därmed licensierad Äventyrsförskola.

Vi inspireras av Reggio Emilias synsätt att sätta barnets erfarenhet intresse och tankar i Fokus. Vår vardag skall utgå från barnens behov, förmågor och tankar. Vi pedagoger skapar miljöer tillsammans med barnen som är anpassade för barns utveckling och lärande och där kommer leken och skapande aktiviteter att vara i fokus.

Vi uppmuntrar till samtal och bygga goda relationer med varandra. Barnen ska få utrycka sig på olika sätt både ensamma och tillsammans med andra till exempel genom sång, musik, bild, dans, drama, tal, media och skrift. Läroplanen genomsyrar vår verksamhet, som verktyg använder vi oss av projekt.

Projekt
Vi arbetar utifrån olika projekt. Vilka projekt det blir är det barnens visade erfarenhet och nyfikenhet som styr. Barnet är hela tiden en medforskare i det vi gör. Det är barnens intresse som styr åt vilket håll projektet går. Vi ger barnen verktyg att få möjlighet att lära mera och utvecklas inom de olika områdena, När intresset har svalnat så byter vi projekt därav vissa kan pågå i månader och vissa i någon vecka. Alla barn är med utifrån sin ålder och mognad.

Facebook_hemsida