12633022_10153872503163838_1578498867_oReggio Emilia

Torpets och Kronans Äventyrsförskolor har ett Reggio Emilia inspirerat arbetsätt, där inflytande, delaktighet och ett gemensamt utforskande skall genomsyra verksamheten.

Vår vardag skall utgå från barnens behov, förmågor och tankar. Pedagogerna skall sedan skapa miljöer som är anpassade för barns utveckling och lärande. Där kommer leken och skapande aktiviteter att vara viktiga delar för att skapa samtal och bygga goda relationer med varandra.

Vårt arbetssätt är inspirerade av Reggio- Emilia pedagogiken, som egentligen är ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen och dess vilja att lära. Vi sättar barnet och dess lärande i centrum. Vi erbjudar en mångfald av skapande verksamhet som ger barnet möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och upptäcka sin omvärld och på så sätt hitta sin egen väg till kunskap.

Genom att vara tillåtande och vaksam, men ständigt närvarande, stimulerar vi barnets inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet. Med vårt förhållningssätt ger vi barnen självkänsla, tillit till vuxna och en trygg grund för fortsättningen i livet.