Vårt kök

Köket är hjärtat på Torpets förskola. Här lagar Anna-Lena Harlin mat till barn och pedagoger varje dag. Fokus ligger på ekologiska och närproducerade råvaror och nästan all mat lagas från grunden och utan onödiga tillsatser.

Anna-Lenas ord: För mig är kost och hälsa viktigt, jag är intresserad av kostens inverkan på hälsan och välbefinnandet och vid sidan om mitt arbete håller jag därför på att utbilda mig till Närings- och Fytoterapeut. Med min erfarenhet och kunskap hoppas jag kunna vara en del i att bidra till att alla våra förskolebarn på Torpet ska må bra.

På de flesta förskolor tillreds lunchen i ett större produktionskök och skickas ut till respektive förskola, men i vår förskola har vi glädjen att få tillaga maten själv. Något som våra föräldrar, personal och barn uppskattar.

Vi följer självklart Livsmedelsverkets rekomendationer för bra mat i förskolan. Läs gärna här i Livsmedelsvärkets broschyr ”Bra mat i förskolan”.

Vi strävar efter att i möjligaste mån servera svenskt närproducerat kött och kyckling samt att all fisk ska vara MSC- eller ASC certifierad. Frukt och grönsaker är ekologiska och samma gäller våra mejeriprodukter som till större del kommer från Norrmejerier.

Att satsa på bra måltider i förskolan är att satsa på hela verksamheten. Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande.

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Dessutom är måltiden ett utmärkt pedagogiskt verktyg.