Samarbete med föräldrar

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Arbetslaget ska:
• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

För oss är ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger väldigt viktigt. Med en bra och ömsesidig dialog mellan oss, förskolan och hemmet kan vi tillsammans ge alla barn de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid i förskolan. Det är vår uppgift att ta del av de förväntningar föräldrarna har på oss och att informera om barnets vardag. Genom att vara tydlig med vår förankring i läroplanen, via veckomejl, barnens blogg och pedagogisk dokumentation visar vi föräldrarna att vi arbetar medvetet. Trygga och nöjda föräldrar ger trygga och nöjda barn. Tydlig och rak kommunikation mellan föräldrar och pedagoger är viktigt.

Uppföljningssamtal
En månad efter inskolningen erbjuds föräldrar ett uppföljningssamtal där vi går igenom ämnen som berör inskolningstiden.

Utvecklingssamtal
Grunden för ett gott samarbete lägger vi i mottagandet av nya barn och föräldrar. Redan då samtalar vi om de olika förväntningar som kan finnas både hos er föräldrar men också från vilka krav som ställs av förskolan. Kontakten fördjupas i de dagliga mötena men också i utvecklingssamtal och andra föräldramöten. Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal under vårterminen men om behov finns bokar vi in fler samtal. Under utvecklingssamtalet går vi igenom ett samtalsunderlag som beskriver hur barnet lär sig och vad barnet har gjort i gruppen.

Föräldramöte
Vi har ett föräldramöte per termin. Vi har luciafirande, vårruset, öppet hus, vårstädning av gården mm. Alla föräldrar är varmt välkomna att vara med en dag på förskolan för att få mer inblick i barnets vardag. Vi bjuder även alla föräldrar på kaffe och te på morgonen för de som har tid att stanna en stund. Vi har även föräldraenkäter för att få en bild hur ni föräldrarna upplever samarbetet.