Nolltolerans

• Inga barn eller vuxna ska känna sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta på vår förskola.

• Vi tar avstånd från alla typer av våld, mobbing, rasism eller kränkande behandling. Vi kommer att arbeta för att barn och vuxna ska känna sig trygga och bli bemötta med respekt hos oss. Arbetet vill vi ska leda till ett gott samarbetsklimat på förskolan som ger barnen trygg och lugn miljö.

• Torpets förskola har gjort ett väl förankrat arbete mot mobbning, kränkande behandling och trakasserier.