Kultur i förskolan

Mål

Lpfö 98 reviderad 2010

Arbetslaget ska:
• ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

På vår förskola ger vi barnen möjlighet att lära känna närmiljön. Barnen får möjlighet att bekanta sig med det lokala kulturlivet som finns i Luleå kommun. Vi besöker biblioteket och tar del av deras kulturutbud. Böcker och sagoläsning är en viktig del av verksamheten. Vi har boklådor som används flitigt och uppdateras.

Vi går även på teater, Teknikens hus och Museum. Vintertid går vi på julkalendern och besöker de monument som byggs upp i stadsparken eller i Södra hamn som isborgen. Vi har även besökt djuraffär för att köpa personliga fiskar till Torpets akvarium. Bussförbindelsen från Antnäs är mycket goda och barnen älskar våra upplevelseresor.

Barnen följer ofta med till vår närbutik där vi passar på att räkna matematik. Förhållande som större-mindre, billigare-dyrare men även att jämföra priser där de större barnen lär sig räkna mellanskillnader på mindre belopp.

På förskolan får barnen ta del av en traditionell barnkultur, vi sjunger välkända barnsånger, leker nya och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans.

Olika pedagoger skapar och hittar nya uttrycksformer för att stärka vars och ens identitet via dans, musik, teater, bild, bibliotek med mera. Vi uppmärksammar traditions/ högtidsdagar.

Kvalitetsarbete

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt dokumenteras och utvärderas för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Kvalitetsarbetet innebär att vi ska systematiskt utvärdera vårt eget arbete genom självutvärderingar och gemensamma utvärderingar via BRUK-skolverket och kvalitetsrapporter. Barnens och föräldrarnas åsikter är viktiga för vårt arbete. Barnens åsikter fångas i det dagliga arbete och via föräldrar. Föräldrarnas åsikter fångas via tamburkontakt, enkäter och utvecklinssamtal.

Vårt arbete ska leda fram till bättre arbetsprocesser och visa på möjliga utvecklingsområden och därmed bidra till barnens trygghet, lärande och utveckling på förskolan.

För mer information se:
Kvalitetsarbete – Skolverkets webbplats