Nuddis2

Nuddis för er föräldrar

Nuddis är ett smidigt verktyg som underlättar din kontakt med förskolan. Istället för att ringa personalen så kan föräldrar logga in via läsplattan / telefon / dator och rapportera att dina barn kommer sent idag eller att du hämtar dem lite senare än tänkt.

För att underlätta med schemaläggningen så finns det möjlighet att bara lämna arbetstiden. Restid läggs då på efter vad du valt och närvaro räknas fram från den tid ni båda är på jobbet.

Närvaroplaneringen underlättar för personalen att lägga rätt arbetscheman, så era barn alltid har bra med bemanning och översyn.

Läs mer på Nuddis egen hemsida: www.nuddis.nu